Beschermheer André van Duin
Nieuwsbrief
© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Algemene Leden Vergadering (ALV) 15 mei 2023 De ALV had een apart karakter want naast de gebruikelijke zaken zoals notulen, agenda finaciën en bestuurlijke zaken hadden de voorzitter en de penningmeester aangegeven hun taak neer te leggen. Mededeling penningmeester Aat de Jong: Na gedurende 17 jaar met toewijding en enthousiasme penningmeester te zijn geweest, is het om persoonlijke redenen tijd om deze functie over te dragen. Aat geeft uiteenzetting van de taken. De oproep voor een nieuwe penningmeester is al eerder en vaker gedaan, zonder resultaat. . Aat heeft toegezegd in de huidige situatie nog één jaar maximaal door te gaan (“ik laat de RAC natuurlijk niet vallen”), mits we binnen 3 maanden een kandidaat hebben gevonden, die Aat verder kan inwerken. De voorzitter Margot van Tilborg-Buskens verwoordde haar motivatie als volgt: “Beste Raccers, aan alles komt een eind! Na ca. 19 jaar in het bestuur van de RAC plaatsgenomen te hebben wordt het tijd dat anderen het stokje gaan overnemen. Ca. 15 jaar ben ik PR van de RAC geweest; oneindig veel artiesten op de maandagavonden ingehuurd, en ben nu ca. 4 jaar voorzitter van deze heerlijke, gezellige club. Wat ik geleerd heb: dat het niet mogelijk is om het iedereen altijd naar de zin te maken, we houden nu eenmaal van verschillende soorten muziek en entertainment. Dat zal nooit veranderen. Gelukkig maar, want anders wordt het wel heel saai! Vandaag leg ik mijn voorzitterschap neer. Natuurlijk blijf ik wel lid van de RAC want ik kan de gezelligheid niet missen. In ieder geval wens ik het bestuur nog vele jaren succes met onze, en ook een beetje mijn, Rotterdamse Artiesten Club!” Namens leden én bestuur ontvangt Margot als dank een bijzondere plakkaat/oorkonde voor op de schouw boven de open haard. Ook de bloemen en de fles met bubbels ontrbraken niet De onverwachte (maar zeer op prijs gestelde) toezegging van penningmeester Aat de Jong om tóch nog maximaal een jaar door te gaan, brengt de secretaris in een tweestrijd – immers ook voor Aat was zo'n oorkonde voorbereid. En die is natuurlijk ook uitgereikt! Ook hier de bloemen en de bubbels. Na de vergadering die om 14.00u agelopen was ging de soosmiddag gewoon door met de RAC - huisband
© Rotterdamse Artiesten Club 2019