© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Waarom een vereniging als de RAC ? Het artiestenvak is zeer individueel. Daarom bestaat er een grote behoefte onder artiesten om contacten te onderhouden en met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over het vak. In tegenstelling tot vroeger zijn de contacten met collega’s tegenwoordig schaars en dat heeft alles te maken met de veranderingen in de amusementsbranche. In onze club bestaat wekelijks de gelegenheid voor artiesten, jong en oud, en van allerlei disciplines, om kennis en ervaring met elkaar te delen en aan elkaar door te geven. Binnen de RAC zijn die kennis en ervaring in hoge mate aanwezig. Verschillende zeer bekende musici en artiesten zijn lid van onze vereniging. De maandelijkse clubavonden worden druk bezocht en hebben altijd een feestelijk karakter. Live muziek en zang in diverse genres worden afgewisseld met andere vormen van entertainment zoals goochelen, conferences, cabaret enzovoorts. Elke week op maandagmiddag is er sociëteit met live muziek en natuurlijk is er altijd volop gelegenheid voor een gesprek over “het vak” van toen en nu. Het lidmaatschap Om lid te worden van de RAC dient men affiniteit te hebben met het artiestenvak. Ook dient men het vak actief te beoefenen of beoefend te hebben. Het donateurschap Is men geen artiest of musicus, ook niet in het verleden geweest, maar is men erin geïnteresseerd om de maandelijkse clubavonden bij te wonen, dan kan men zich melden als donateur. Aanmelding Aanmelding kan plaatsvinden door zich te melden bij de secretaris, Ap van den Arend, awvandenarend@gmail.com tel. 06 53 414 515. Ook kan men een inschrijfformulier inleveren bij de secretaris. Dat is te verkrijgen bij de secretaris of via een bestuurslid of via onderstaande link. Sociëteit en clubavonden Elke maandagmiddag vanaf 14:00 uur is er een bijeenkomst, behalve de laatste maandag van de maand. Op de laatste maandag van de maand is er van september tot en met mei een feestelijke clubavond met live muziek en andere attracties. De aanvang is om 20:30 uur. In juni tot en met augustus als er geen clubavond is, zijn er wel gewoon middagbijeenkomsten. Waar komen wij bij elkaar? Restaurant “Vers” , Gerard Goosenflat Thomas Mannplaats 156, 3069 NG Rotterdam,
Beschermheer André van Duin

Jaarlijkse leden en donateurs bijdrage.

Alleenstaand Met partner Jonger dan 65 jaar 70€ 85€ 65 jaar of ouder 50€ 65€ Donateur jonger dan 65 jaar 90€ 130€ Donateur 65 jaar of ouder 75€ 115€
Enthousiast geworden ? Klik hieronder voor
Inschrijfformulier. Inschrijfformulier.
Over
restaurant Vers
c